ved fødsel

Fødselsanmeldelsen modtager kirken elektronisk. Hvis faderskabet er anmeldt til Statsforvaltningen inden barnets fødsel, skal omsorgs- og ansvarserklæring afleveres i papirform på kirkens kontor senest 14 dage efter barnets fødsel.

ved dåb

Aftal tidspunkt med kordegnekontoret og kontakt den præst, som har tjenesten den ønskede dag, for at aftale tidspunkt for samtale. Navne og adresser på fadderne sendes eller afleveres til kordegnen.

ved vielse

Reservér kirken i god tid ved henvendelse til kordegnekontoret. Kontakt den præst, som har tjeneste på dagen. Ønskes en bestemt præst, kontakt da først præsten og aftal tidspunkt for vielsen. Ægteskabspapirerne ordnes på borgmesterkontoret tidligst 4 måneder inden vielsen (husk dåbsattester). Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres på kordegnekontoret.

ved dødsfald

Kontakt kordegnekontoret, som er behjælpelig med at finde tidspunkt og formidle kontakt til den præst, der skal bistå ved begravelsen. Bedemanden sørger normalt for at ordne de nødvendige papirer.

 

Hvis du har brug for at sende personlige data til kirken, bør det gøres via en sikker forbindelse, som kan du tilgå via nedenstående link

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=8366

Du vil modtage evt. svar på din henvendelse via E-boks