Vor Frelsers Kirke er Aalborg Vestbys gamle kirke og i dag sognekirke for den indre del af vestbyen, området mellem midtbyen og Aalborg Stadion. Vor Frelsers Kirke er en del af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark, som ifølge grundlovens §4 er den danske folkekirke.

Du kan læse mere om folkekirken på hjemmesiden folkekirken.dk.

Den evangslisk-lutherske kirke bygger læremæssigt på tre oldkirkelige bekendelser, hvoraf den apostolske trosbekendelse er den mest kendte, og to lutherske bekendelsesskrifter, hvoraf Luthers lille Katekismus er den mest kendte.

Du kan læse Luthers lille Katekismus her.