Vor Frelsers Kirkes Kor er et blandet kor med 8 ansatte sangere.

Koret medvirker ved alle gudstjenester, hvor der synges for på salmer og liturgi og der synges desuden motetter for kor. Repetoiret er overvejende fra den klassiske genre med både gammelt og nyt kormusik.

Koret medvirker også ved 2-3 koncerter om året.

Koret ledes af organist Solveig Brandt Særkjær Skovgård                                               

Der kan søges om optagelse i koret, når der er en ledig stilling, ved at kontakte organisten. Der er også brug for vikarer; har du lyst til dette, så kontakt også organisten. Tlf 25 36 02 17  -  organist@vfka.dk